SFG Champions League CS:GO Qualification #2

167
UTC time: 30, Oct 08:00
Single Elimination

Counter-Strike

Results
Teams : 166.2 | Single Elimination
win/loss
1 place
Quality Pool
7 / 0 Shmatkoff Ivan
Viktor Gest
holyy
Bogdan Shevtsov
Alexander Vasin
2 place
CHASE
6 / 1 belomor
Vadim Banschikov
kamazMASTER
HeyImLightman
tommyK
3 — 4 place
BOTomsk
6 / 1 la3euka
Polt
Alexander Dzhamilevich
Danil Zalogin
Lordikwow
elite
5 / 1 Sanyok Kharlapenko
ntr
Andrey Berzyukov
Dmitry K.
Artem Moskalenko
View all