Влад Максимов

Experience

Gamer
Играю за команду Hola Gaming ( как за ЛАН состав в Саратове, так и за онлайн состав). Сам и являюсь создателем организации (vk.com/holagaming)
  • Стена
  • Tournaments
  • Ratings
  • Steam Stats
  • Games
  • Blog
  • Video

Please find here your most important DOTA 2 stats.