Добираем народ в стак, от 5к ММР, Хардлайн МИдер в приоритете