Ya global 3.3k chasov v cs go,ishy ot supremov do globalov ot 1k chasov!!!! http://steamcommunity.c