BattleHall Dota 2

Lobby
Bracket
Results
Rules
Prizes
Players

1 place

5x

+50% ot vznosov.

2 place

150

+20% ot vznosov.

3 place

75

4

4 place

75

5

5 place

6

6 place