Point Blank: "Ohota za sokrovishhami" #2

Lobby
Bracket
Results
Rules
Prizes
Players
1-3 round
1-3 round
Final round
Final round
Round 6

Finals

F1 Results
Zona51 0
3D 1
3M

Third Place